लोहपुरुष : सरदार वल्लभभाई पटेल

लोहपुरुष : सरदार वल्लभभाई पटेल
|| जय जय रघुवीर समर्थ ||

आज ३१ ओक्टोबर ......

अर्थात सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती.

भारताचे पहिले उपपंतप्रधान...

स्वतंत्र भारताचे अखंडत्व जपणारे शिल्पकार ...

हैद्राबाद, जुनागढ येथील मस्तवाल निजामाना धूळ चारुन ही संस्थाने भारतात समाविष्ट करणारे लोहपुरुष....

सोमनाथ मंदिर निर्माणसाठी संसदेमध्ये कायदा करावयास भाग पाडणारे संस्कृती रक्षक ......

पाकिस्तानच्या घशात जाउ घातलेले लक्षद्वीप बेट मोठ्या हुशारीने भारताला मिळवून देणारे
एक कुशल नेतृत्व.........

अश्या एका बहुआयामी कणखर व्यक्तीमत्वास लक्ष लक्ष प्रणाम.

 लोहपुरुष ना इन जैसा कोइ
जो जोड सका हिंदुस्तानको,

नमन करें इस सरदारको
भारत के असली कप्तान को

   || भारत माता की जय ||

श्रीपाद श्रीकांत रामदासी
       धायरी पुणे ४१

Comments